Arbetsprov i Gävle den 6 maj.

Domare:
Bengt Mårtensson  

API
LPI Doremis Yonita                                      91,0 p              godkänd  

APII
AP Bernerdalens Åza                                   151,5 p          ej godkänd
AP LPI LPII Doremis Zamuraj                         96,0 p          ej godkänd  

(Kvalificerad för uppflyttning till klass II 85-120 p)
(Kvalificerad för uppflyttning till klass III 155-220)

Inga-Lill Nilsson-Springare med Doremis Yonita körde godkänt Arbetsprov i klass I.