Resultat Arbetsprov Karlskoga 2010-05-30

Domare: Bengt Mårtensson

Arbetsprov I
Bernerdalens Åza         98 p uppflyttad
Bauernhofs Zoe 64 P ej uppflyttad
Gangsterluvans Olle Olympus 37 p ej uppflyttad
(Kvalificerad för uppflyttning till klass II = 85-120 p)
Arbetsprov II
AP Askimsvikens Meija 99 p ej uppflyttad
AP LPI NORDCH Alppikellon Emilia 109 p ej uppflyttad
APSE VCH Runezzaz Akira Queen 111 p ej uppflyttad
(Kvalificerad för uppflyttning till klass III = 155-220 p)
Arbetsprov III
AP Herrekvarns Aslan 202,5  p uppflyttad
AP Swissmade Mae West 156 p ej uppflyttad
AP Herrekvarns Asta  133 p ej uppflyttad
(Kvalificerad för uppflyttning till Klass III-Ch = 175-250 p)