Allmändrag den 23-24 juli, Moheda

Godkända ekipage i Allmändrag den 23 juli, Moheda
Från vänster Annette Poulsen med Ekespångs Unika, Susanne Stenberg med 
Grönberga's Tequila
, Emelie Karlsson med Fina Rossinas Edetyra och 

Jennie Olsson med Eklövens Hooked On A Feeling

Godkända ekipage i Allmändrag den 24 juli, Moheda 
Från vänster Ingrid Thörnqvist med Wiitch-Hoo’s A Spooky Girl
Susanne Stenberg med Brunnstorps Relax-Me  
och Marléne Engwall med Gulavillans Vera