RAS

Rasspecifika avelsstrategier.

SShKs avelsråd har arbetat med s.k. rasspecifika avelsstrategier (RAS).
Arbetet har inriktats på att ta fram separata utkast för varje Sennenhundras, 
som sedan skickats ut till avelsregionerna för fortsatt diskussion.
Till denna ingress bifogas de riktlinjer som SKK:s avelskommitté utarbetat för klubbarnas arbete med RAS.
Nu är RAS färdigt för alla sennenraserna: Appenzeller Sennenhund, 
Berner Sennenhund, Grosser Schweizer Sennenhund och
Entlebucher Sennenhund(se nedan).

Läs SKKs riktlinjer för RAS:
PM RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER – RAS

Läs RAS för de olika Sennenhundarna:

Appenzeller Sennenhund  
Berner Sennenhund   Utvärdering av RAS för Berner 2010
Entlebucher Sennenhund  
Grosser Schweizer Sennenhund Uppföljning av Grosser Schweizer Sennenhund

För att läsa dessa dokument behöver du Acrobat Reader
Acrobat Reader kan du gratis
ladda hem