Projektet Renal Dysplasi

 

Berner Sennenhund är med i Projektet Renal Dysplasi
inom ramen för ”forskning vid Sveriges
Lantbruksuniversitet kring hundars hälsa”

Bästa Berner Sennenhundvän,

Renal dysplasi (RD; tidigare kallad progressiv nefropati, PNP) är en allvarlig
njursjukdom hos företrädesvis unga hundar. Information om sjukdomen kan ses i
broschyren länkad till detta upprop som också informerar om projektet. Det finns
mer information att tillgå om RD på annan plats på denna hemsida. RD ingår i
ett av Svenska Kennelklubben administrerat hälsoprogram. Studier som nu
pågår vid Uppsala Universitet och Sverige Lantbruksuniversitet gäller RD hos
boxer, men nu kommer också Berner Sennenhund med i projektet. Studierna
utförs av forskaren Katarina Tengvall och går ut på att kartlägga det arvsanlag
som orsakar sjukdomen samt utveckla en gentest för att påvisa det sjuka
anlaget. Professorerna Maria Hurst och Åke Hedhammar medverkar också i
projektet. För att kunna kartlägga sjukdomen behöver hundar med njursjukdom
som kan misstäknas vara RD provtas. De prover som behöver tas är blodprov
samt, om hunden blir så dålig så att den måste avlivas, prov från njurarna.

Om din hund misstänks ha RD kontakta Toril Melangen per telefon,
070-438 11 11, eller mail toril.melangen@telia.com.

Du kommer då att få information om hur proverna skall tas samt skickat till dig
remissblanketter som skall medfölja proverna till laboratoriet.
Kostnader för provtagningen, dock högst kr 600:- kommer att betalas av Stiftelsen för friskare hundar
Det här är en unik möjlighet att bekämpa sjukdomen på ett effektivt sätt när väl
en test finns tillgänglig. SShK är väldigt tacksam för ditt stöd för detta arbete.

Läs även broschyren från SLU.

Avelsrådet