ÄNGELHOLM 2019

söndagen den 19 maj 2019
Plats: Lingvallens camping

 

Domare:
Leila Kärkäs: Samtliga Bernerhanar, samtliga Appenzeller, Entlebucher och Grosser schweizer sennen
Lisbeth Mach: Samtliga Bernertikar

 

Anmälningstiden utgår tisdagen den 23 april kl 12.00

 

 

Information om utställningen: Madeleine Lundh,

e-mail: madlun@hotmail.com