BYSKE 2020

Lördagen den 15 augusti 2020
Plats: Byske havsbad

 

Domare:
Anita Al- Bachy, Finland: Samtliga Bernerhanar, Bernertikar, Appenzeller,
Entlebucher och Grosser schweizer sennen

 

Anmälningstiden utgår onsdag den 22 juli kl 12.00

 

 

Information om utställningen: Frida Svenzon,
e-mail:
frida.svenzon@gmail.com