DEGERFORS 2020
lördag den 30 maj 2019
Plats:

Degernäs camping

   

Domare:

Sølvi Schjelderup, Norge: Samtliga Bernerhanar, samtliga Appenzeller,
Entlebucher och Grosser schweizer sennen
Nils Molin: Samtliga Bernertikar

 

Anmälningstiden utgår onsdag
den 6 maj kl 12.00

 

Information om utställningen: Frida Svenzon,
e-mail:
frida.svenzon@gmail.com