Västerås 2020
söndag den 19 juli 2020
Plats: Apalby

 

Domare:

Eva Eriksson: Samtliga Bernerhanar, samtliga Appenzeller, Entlebucher
och Grosser schweizer sennen
Eva Eriksson: Samtliga Bernertikar

 

Anmälningstiden utgår måndagen
den 24 juni kl 12.00

 

Information om utställningen: Madeleine Lundh,

e-mail: madlun@hotmail.com