Kristianopel 2022

Lördagen den 10 september 2022
Plats: Kristianopel Resort

 

Domare:
Samtliga Bernerhanar, Appenzeller,
Entlebucher och Grosser schweizer sennen

  Samtliga Bernertikar

 

Anmälningstiden utgår den 17 augusti kl. 12.00

 

Information om utställningen: Frida Svenzon,
e-mail:
frida.svenzon@gmail.com