Resultat från år 2017

Placering

            Hund

Förare Poäng
Resultatet från år 2017 är inte klart.

 

Resultat från tidigare år

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Poängberäkningar.
Gällande från
2017-12-09

Poäng Arbetsprov Lydnad Rally Agility Bruks Viltspår
1 Start AD
(inoff)
Start SKL Start
Nybörjarklass
Start
KL 1
Start
Apell
Start
Anlagstest
2 Godkänd
AD (inoff)

Start klass IV
(inoff)

Uppflyttningsresultat
i Starklass
Start i KL 1
Kval.resultat
nyb.klass

Start
fortsättningsklass

0:at KL 1 GK Apell Godkänd AKL

Start Öppan Klass

3 Fullföljt AP 1

Godkänd klass IV
(inoff)

2:a pris KL 1 Kval.resultat
Forts.klass

Start
Avanceradklass

Pinne KL 1

Start KL 2

Uppflyttad tillLägre
GK Lägre
2:a pris i
Öppen Klass
4 Godkänd AP I

Fullföljt AP II

1;a pris i klass 1

2:a pris i klass 2

Kval.resultat
Avancerad.klass

Start
Mästarklass

0:at klass 2 Uppflyttad
till Högre
GK Högre
1:a pris
Öppen klass
5 Godkänd AP II

Fullföljt AP III

1;a pris i klass 2

2:a pris i klass 3

Cert Mästarklass Pinne KL 2

Start KL 3

Uppflyttad
till Elit
Godkänd Elit
1:a pris med HP i
Öppen klass
6 Godkänd AP III 1:a pris klass 3 0:at klass 3 Certpoäng
Elit
7 CACIOB
klass 3
Cert,
SM Pinne
Cert
8

Tillägg 1 poäng för KM

Tillägg 1 poäng för varje extra tävlingsgren