Medlem i SShK

Hur gör man för att bli medlem?  

Ange namn, adress och epost-adress.

Betala till klubbens pg 719994-6 eller bg 709-7264

Svenska sennenhundklubbens hantering av personuppgifter.

Efter att din inbetalning registrerats, vilket kan ta upp till 10 dagar, får du vår klubbtidning, Sennenbladet, som utkommer med 4 nummer per år. Som medlem kan du delta i klubbens aktiviteter och ställa ut på våra utställningar.
Medlemsavgiften är SEK 300:-/kalenderår för fullbetalade medlem och SEK 100:- för stödjande familjemedlem.  

Medlem som vill ha medlemskort, skicka ett mail till Kalle Skattman  kalle.skattman@icloud.com 

OBS. För medlemmar i utlandet är årsavgiften SEK 400:- pga höga portokostnader.  

From abroad is the yearly fee SEK 400

Swiftadress NDEASESS to Plusgirot/Nordea, IBAN (International Bank Account Number) SE69 9500 0099 6042 0719 9946 Svenska Sennenhundklubben

För prenumeration på utställningsresultat och årsredovisning av registrerade valpar via mail är kostnaden 100:- som insättes på klubbens plusgirokonto 71 99 94-6 eller bankgiro 709-7264
Meddela Margaretha Sverker margaretha.sverker@gmail.com