SShK

 

 Sennenhundar
 
 Avelsrådet
 
Hälsa
Genetiska tester

Demodicos


Renal Dysplasi (RD)
RD Kända anlagsbärare
Projekt om renal dysplasi

Information om tumörprojektet för friskare Berner Sennen
Hälsoformulär till djurägare
Biobanksmedgivaravtal
Provtagnings-
information

SH Pre-Test
Vägledning för
SH Pre-Test
Upprop om
SH Pre-Test
Hundar testade i SH Pre-Test
Resultat 2015 SH
Pre-test


Info från Stiftelsen för friskare hundar

Bidrag till Stiftelsen för friskare hundar

 Utställningar

 
 Resultatbörsen
 
 Aktiviteter
 
Länkar
 
Webshop
 
Hälsoregistret