Sennenbladet

 

Sennenbladet är SShKs klubbtidning. 
Tidningen kommer ut fyra gånger per år. Innehållet knyter an till våra hundraser och vi försöker spegla aktuella händelser som kan vara av intresse för medlemmarna. Tidningen har hittills kommit ut i 37 årgångar.

Skicka material, bilder med mera till Sennenbladet
Maila text som bifogad textfil, och bilder i originalutförande till redaktören på e-postadress 
sennenbladet@gmail.comDigitala foton vill vi gärna ha i hög upplösning för att de ska kunna återges med så bra kvalitet som möjligt. Glöm inte att ange fotografens namn. 

Manusstopp 2019
Manusstopp för nr 4  -  3 november

Manusstopp 2020
Manusstopp för nr 1  -   1 mars
Manusstopp för nr 2  -  31 maj
Manusstopp för nr 3  -  16 augusti
Manusstopp för nr 4  -   8 november

Läs mer om hur material och bilder skickas till Sennenbladet.
Om du skickar material per post och önskar bild/bilder i retur - kom ihåg att skicka med frankerat kuvert försett med mottagaradress. Bilder som du är rädd om skall kopieras innan de skickas till redaktören, så att originalet finns kvar om bilden förkommer. Räkna med att det kan ta ett tag att få tillbaka bilden eftersom vi inte kan garantera att bilden kommer med i det aktuella numret av Sennenbladet, utan först i kommande nummer.

Annonsera i Sennenbladet?
Annonsoriginal skickas till:
e-post: 
sennenbladet@gmail.com 
Alla annonser faktureras.
 

Läs mer om hur du annonserar i SennenbladetAnnonspriser
Baksida: 
2800 kr/4-färg
Helsida: 2300 kr/4-färg, 1500 kr/svartvitt
Halvsida: 1300 kr/fyrfärg, 800 kr/svartvitt
Kvartssida: 700 kr/fyrfärg, 420 kr/svartvitt
För medlemmar gäller halva priset. 

Sennenbladets redaktion
Ansvarig utgivare

Anders Andersson
andandersson@telia.com

Redaktör:
Ann-Catrin Uppfeldt
073-840 24 90