Sennenbladet

 

Sennenbladet är SShKs klubbtidning. 
Tidningen kommer ut fyra gånger per år. Innehållet knyter an till våra hundraser och vi försöker spegla aktuella händelser som kan vara av intresse för medlemmarna. Tidningen har hittills kommit ut i 37 årgångar.

Skicka material, bilder med mera till Sennenbladet
Maila text som bifogad textfil, och bilder i originalutförande till redaktören på e-postadress 
sennenbladet@gmail.comDigitala foton vill vi gärna ha i hög upplösning för att de ska kunna återges med så bra kvalitet som möjligt. Glöm inte att ange fotografens namn. 

Manusstopp under 2017:
Nr 1:                12 mars (bilder från Sala senast 20 mars)
Nr 2:                28 maj 
Nr 3:                20 augusti 

Nr 4:                12 November     OBS!! Tänk på att skicka in era julannonser i tid!

Läs mer om hur material och bilder skickas till Sennenbladet.
Om du skickar material per post och önskar bild/bilder i retur - kom ihåg att skicka med frankerat kuvert försett med mottagaradress. Bilder som du är rädd om skall kopieras innan de skickas till redaktören, så att originalet finns kvar om bilden förkommer. Räkna med att det kan ta ett tag att få tillbaka bilden eftersom vi inte kan garantera att bilden kommer med i det aktuella numret av Sennenbladet, utan först i kommande nummer.

Annonsera i Sennenbladet?
Annonsoriginal skickas till:
e-post: 
sennenbladet@gmail.com 
Alla annonser faktureras.
 

Läs mer om hur du annonserar i SennenbladetAnnonspriser
Baksida: 
2800 kr/4-färg
Helsida: 2300 kr/4-färg, 1500 kr/svartvitt
Halvsida: 1300 kr/fyrfärg, 800 kr/svartvitt
Kvartssida: 700 kr/fyrfärg, 420 kr/svartvitt
För medlemmar gäller halva priset. 

Sennenbladets redaktion

Ansvarig utgivare
Margareta Olsson
Knektbacken Lörstorp 1
641 97 Katrineholm
Tel 0150-71003
e-post:marols@algonet.se

Chefredaktör
Ingrid Kruse
Röabyvägen 5
370 10 Bräkne-Hoby
e-post:
 inka@wiitch-hoos.se

Layout:                       
Ann-Catrin Uppfeldt
073- 840 24 90

Redaktör:
Gunilla Törnqvist
073-403 22 76

Redaktör:
Madeleine Lundh
070- 777 77 89