Styrelse vald vid årsmötet i 18 mars 2017

Om du vill komma i kontakt med eller har frågor till styrelsen så maila till sshklubb@gmail.com

Ordförande: Anders Andersson (AU)
Nybleusväg 5
647 52 Åkers Styckebruk
070-387 58 54

andandersson@telia.com

Skattmästare: Birgitta Palo Johansson (AU)
Siggebodavägen 7
814 30 Skutskär
070-175 26 10

birgittapj@hotmail.com

Sekreterare och vice ordförande: 
Karina Larsson (AU)
Centralgatan 24 c
149 32 Nynäshamn
070-264 58 22

mandel88@live.se

Ordinarie ledamot: Ingrid Käll
Norra sunderbyvägen 700
961 93 Boden
070-645 91 91

ulf.kall@swipnet.se

Ordinarie ledamot: Ute Rüegg
Hustorp 1
611 90 Ålberga
0155-28 66 29, 070- 509 14 06

derivata@swiss-secondo.com

Ordinarie ledamot: Fredrik Torstensson
Gärdesvägen 9
454 31 Brastad
0721-41 63 00
torstensson.fredrik@gmail.com

Ordinarie ledamot. Anderz Ericsson
Nytorpsvägen 5
722 33 Västerås
021-608 87, 070-646 40 62
anderz.02160887@telia.com

Suppleant:Jennie Olsson
Skärplingevägen 5
370 43 Sturkö
070-880 48 83
johnkhk@msn.com

Suppleant: Beth-Lis Raghall
Tåme 407
934 97 Byske
070-559 57 08
blr@betillys.se

Suppleant: Lisette Wallström
Backmans väg 19
439 94 Onsala
0706-23 83 01

bernerexpressens@wallstrom.st
 

Valberedning Revisorer
Sammankallande: Björn Magnusson
Rättaregården, Norrudden
179 95 Svartsjö
070-601 20 00
kronblommas@telia.com

Helena Holén
Biskopskulla 5
749 63  Örsundsbro
Tel: 073-067 67 00

Inger Ericsson
Nytorpsvägen 5
021-608 87
anderz.02160887@telia.com

Kristina Rifall Björkell
Studsaregatan 22
722 45  Västerås

Mia Nygårds
073-154 05 39
bjornlig
anskennel@hotmail.se 

Revisorsuppleanter:  
Sofie Johansson och

Lena Rydgren

Kommittéer

Avelsrådet

Toril Melangen,  sammankallande
Fors 23, Fors gård
137 91  Västerhaninge
Tel: 08-500 288 21, 070-438 11 11  

e-post.
Toril.Melangen@telia.com
Utställningskommittén
Madeleine Lundh, sammankallande 
Lundagatan 36 E
11727 Stockholm 
Tel: 070-777 77 89
e-post:
madlun@hotmail.com

Arbetsprovskommittén
Anita Mårtensson, sammankallande
N Wilhelmsfält 6076
262 96  Ängelholm
Tel: 0431-221 67,

e-post: anita.martensson@telia.com

Lydnadskommittén
Beth-Lis Raghall

Tåme 407
930 47 Byske

Tel: 0912-430 10, 070-559 57 08
e-post: blr@betillys.se
MH/BPH kommittén
Fredrik Torstensson,  sammankallande 
Gärdesvägen 9
454 31 Brastad
072-141 63 00

torstensson.fredrik@gmail.com
Aktivitetskommittén
Ingrid Käll, sammankallande 
Norra Sunderbyvägen 700
96193 Boden
tel: 070-645 91 91
 
e-post: ulf.kall@swipnet.se

Medlemsservice: 
Kalle Skattman

Fors 23
137 91 Västerhaninge
070-473 20 42
kalle.skattman@icloud.com

Sennenbladets redaktion:
AnnCatrin Uppfeldt
Bågevägen 13
856 53 Sundsvall
073-840 24 90
 
sennenbladet@gmail.com