Alnöitens Qutie

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Berntiers Pudgy Assar
  Hane regnr: SE22698/2017
  Tik: Alnöitens Qutie
k Tik regnr: SE34051/2017
k Kull född / beräknas valpa:
2020-09-03
k Antal hanvalpar: 5
k Antal tikvalpar: 1
  Hanes kullsyskon ED: 7-5-2 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 7-5-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 3-3-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 3-3-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 101
k HD index 108
  Kullens inavelsgrad 0,8 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Alnöitens
  Namn: Katrine Hammarstedt
  Adress:
Intaget 112
  Postnr Ort: 864 95 Stöde
  Tel nr: 070-290 90 31
  Hemsidesadress: www.alnoitens.com
  e-post: alnoitens@hotmail.com
  Anteckningar:  Tiken har pga pågående pandemi uppskov från utställningskravet med lägst pris VG för valpförmedling    
  k