Bernerhanar i avel

När en Bernerhane får sin kull där den 30:onde valpen ingår stoppas han för avel tills minst 60% av hans avkommor är röntgade. 

Listan nedan är en förteckning över nu levande använda täckhundar under den senaste tioårsperioden och frekvensen av ED och HD på deras avkomma.

Vi vill göra läsaren av täckhundar med färre än 30 avkommor uppmärksam på att angivna procenttal kan vara beräknade på ett för litet antal röntgade hundar för att vara relevant som en bedömning av hanens avelsvärde vad gäller ED och HD.

Vi har ett nära samarbete i aveln med våra nordiska grannländer. Därför anges täckhanens eventuella avkommor även i Norge, Danmark och Finland. Avkommeresultatet räknas dock enbart på avkommor födda i Sverige.

Listan kommer att uppdateras ca 1 gång/månad

Om någon av ovanstående hanar inte längre finns i livet var snäll och kontakta Jane även då, så vi kan avföra honom från listan. Täckhunden står annars kvar t o m det år han uppnår 10 års ålder.

Är din "hane i avel" fortfarande i livet efter tio års ålder och du vill att han står kvar på listan, så hör av dig till Jane.

Finns det några oklarheter med listan var snäll och kontakta Jane Ankarbäck helst per e-post  ankarback@telia.com eller tel. 08-556 234 99

För att komma till listan Klicka här.