Bernerbrukets Östa

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Berntiers Pudgy Assar
  Hane regnr: SE22698/2017
  Tik: Bernerbrukets Östa
k Tik regnr: SE11786/2017
k Kull född / beräknas valpa: 2021-01-14
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 7-5-2 inklusive hanen själv  
k Hanes kullsyskon HD: 7-5-0 inklusive hanen själv 
kk Tikens kullsyskon ED: 2-2-0 inklusive tiken själv 
k Tikens kullsyskon HD: 2-2-0 inklusive tiken själv 
  ED index: 100
k HD index 99
  Kullens inavelsgrad 0,4 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Bernerbrukets
  Namn: Anita Richter
  Adress: Rödtungegatan, 4
  Postnr Ort: 426 58 Västra Frölunda
  Tel nr: 070-767 94 65
  E-post: anita.richter21@gmail.com
  Hemsidesadress:  
  Anteckningar:                    
  k