Bernerbrukets Xelle

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Nolegårdens Heartbreaker
  Hane regnr: SE35148/2016
  Tik: Bernerbrukets Xelle
k Tik regnr: SE19592/2015
k Kull född / beräknas valpa: 2021-01-02
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 9-8-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 9-8-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 8-8-3 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 8-8-2 inklusive tiken själv  
  ED index: 105
k HD index 102
  Kullens inavelsgrad 4,1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Bernerbrukets
  Namn: Anita Richter
  Adress: Rödtungegatan, 4
  Postnr Ort: 426 58 Västra Frölunda
  Tel nr: 070-767 94 65
  E-post: anita.richter21@gmail.com
  Hemsidesadress:  
  Anteckningar:                    
  k