Bernerbrukets Yamba

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Bernljungens Gb's Nogger
  Hane regnr: SE45592/2015
  Tik: Bernerbrukets Yamba
k Tik regnr: SE19587/2015
k Kull född / beräknas valpa: 2017-12-26
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 6-5-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 6-5-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 5-5-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 5-5-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 104
k HD index 107
  Kullens inavelsgrad 3,3 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Bernerbrukets
  Namn: Anita Richter, Carina Karlsson
  Adress: Barnsjövägen 61
  Postnr Ort: 437 35 Lindome
  Tel nr: 070-767 94 65
  E-post: bernerbus@telia.com
  Hemsidesadress: www.bernerbruket.com
  Anteckningar:                    
  k