Bernerbrukets Ystra

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Verdicchio v't Rijkenspark
  Hane regnr:
NHSB2830916
  Tik: Bernerbrukets Ystra
k Tik regnr: SE19586/2015
k Kull född / beräknas valpa:
2018-08-21
k Antal hanvalpar: 4
k Antal tikvalpar: 0
  Hanes kullsyskon ED: ?-1-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: ?-1-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 5-5-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 5-5-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 100
k HD index 105
  Kullens inavelsgrad 3,1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Bernerbrukets
  Namn: Anita Richter, Carina Karlsson
  Adress:
Rödtungeg. 4
  Postnr Ort:
426 58 Frölunda
  Tel nr:
070-767 94 65
  E-post:
bernerbruket@tele2.se
  Hemsidesadress: www.bernerbruket.com
  Anteckningar:                    
  k