Berniinas Excellent Estrid

 

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: SUCH Berntiers Ice Cold Star
  Hane regnr: SE46664/2014
  Tik: Berniinas Excellent Estrid
k Tik regnr: SE22820/2016
k Kull född / beräknas valpa: 2018-12-18
k Antal hanvalpar: 5
k Antal tikvalpar: 5
  Hanes kullsyskon ED: 8-8-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 8-8-4 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 9-9-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 9-9-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 104
k HD index 102
  Kullens inavelsgrad 2,1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel:
-----
  Namn: Maria Gerklev
  Adress: Hornuddavägen 28
  Postnr Ort: 370 22 Drottningskär
  Tel nr: 073-039 32 76
  Hemsida:  
  E-post: maria.gerklev@gmail.com
  Anteckningar:                    
  k