Berntiers Nordic Design

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
SEUCH Bernervillans Gordon King
  Hane regnr:
SE17231/2014
  Tik: SEUCH Berntiers Nordic Design
k Tik regnr: SE26253/2016
k Kull född / beräknas valpa:
2019-03-17
k Antal hanvalpar: 3
k Antal tikvalpar: 1
  Hanes kullsyskon ED:
4-4-1 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
4-4-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 4-4-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 4-4-0 inklusive tiken själv  
  ED index:
102
k HD index
111
  Kullens inavelsgrad 1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Berntiers
  Namn: Eva Sundell Johansson
  Adress: Sällvassvägen 10 
  Postnr Ort: 819 61 Skärplinge 
  Tel nr: 070-397 05 67   
  E-post: evasj@berntiers.se 
  Hemsida: www.berntiers.se
  Anteckningar:                      
  k