Bettilly's Heidie

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Riccarron Rolls Royce
  Hane regnr: FI19319/12
  Tik: Betilly's Heidie
k Tik regnr: SE22291/2014
k Kull född / beräknas valpa: 2018-01-30
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 4-3-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 4-3-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 5-5-1  inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 5-5-1  inklusive tiken själv  
  Kullens inavelskoefficient 0,6%
     
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. 
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Betilly's
  Namn:
Beth-Lis Raghall
  Adress:
Tåme 407
  Postnr Ort: 934 97 Byske
  Tel nr:
070-559 57 08  
  E-post:
blr@betillys.se
  Hemsida: www.betillys.se
  Anteckningar:                
  k