Betilly's Inte

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Werner Wix Zlatan
  Hane regnr: SE45353/2017
  Tik: Betilly's Inte  
k Tik regnr: SE23857/2014
k Kull född / beräknas valpa: 2020-01-25
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 7-7-2 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 7-7-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 7-6-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-6-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 102 
k HD index 106
  Kullens inavelsgrad 1,2%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Edolle's
  Namn: Ingrid Käll
  Adress: N:a Sunderbyvägen 700
  Postnr Ort: 961 93 Boden
  Tel nr: 070-645 91 91
  E-post: ulf.kall@swipnet.se
  Hemsida: www.edolles.se.
  Anteckningar:                    
  k