Betilly's Inte

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Riccarron Rolls Royce
  Hane regnr:
FI19319/12
  Tik: Betilly's Inte  
k Tik regnr: SE23857/2014
k Kull född / beräknas valpa:
2018-05-26
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED:
4-3-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
4-3-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 7-6-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-6-0 inklusive tiken själv  
  ED index: hane saknar index hos SKK tikens index ED 104 
k HD index hanen saknar idex hos SKK tikens index HD 111
  Kullens inavelsgrad 1,4%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Betilly's
  Namn: Beth-Lis Raghall
  Adress: Tåme 407
  Postnr Ort: 934 97 Byske
  Tel nr: 070-559 57 08 
  E-post:
phideli@live.se
  Hemsida:  
  Anteckningar:                    
  k