Björnlidens Eila

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Kronblommas Ygor
  Hane regnr: SE30186/2015
  Tik: Björnlidens Eila 
k Tik regnr: SE33842/2015
k Kull född / beräknas valpa:
2021-07-15
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 10-10-1 inklusive hanen själv
k Hanes kullsyskon HD: 10-10-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 7-5-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-5-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 103
k HD index 105
  Kullens inavelsgrad 0,6 % 
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Björnlidens
  Namn: Veronica Wiklund
  Adress: Måle 402
  Postnr Ort: 891 92 Örnsköldsvik
  Tel nr: 073-029 94 89   
  e-post: bjornlidens@hotmail.se
  Anteckningar:                      
  k