Doremis Xanadu Lobo

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Bernerhuset's Liwanu Lendo
  Hane regnr: NO55188/17
  Tik: Doremis Xanadu Lobo
k Tik regnr: SE33254/2015
k Kull född / beräknas valpa: 2019-05-13
k Antal hanvalpar: 4
k Antal tikvalpar: 5
  Hanes kullsyskon ED: 2-2-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 2-2-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 7-5-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-5-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 110
k HD index 101
  Kullens inavelsgrad 3,5%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Doremis
  Namn: König & Linnea Karlsson
  Adress: Långviken 51
  Postnr Ort: 922 66 Tavelsjö
  Tel nr: 090-603 27, 070-641 74 20
  Hemsida: http://www.doremis.se
  E-post: kennel@doremis.se
  Anteckningar:                    
  k