Fohlinans Love Child

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Calmaritens Mc Brolle
  Hane regnr:
SE40968/2016
  Tik:
AP Fohlinans Love Child
k Tik regnr: SE43130/2014
k Kull född / beräknas valpa:
2018-02-09
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED:
7-6-1 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
7-6-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED:
3-3-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD:
3-3-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 100
k HD index 105
  Kullens inavelsgrad 0,2%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Fohlinans
  Namn: Jonas och Catharina Fohlin
  Adress: Gungvalavägen 23
  Postnr Ort: 375 33 Mörrum
  Tel nr: 073-396 60 10, 072-329 84 34  
  E-post: fohlinans@hotmail.se
  Hemsida:
www.fohlinans.se
  Anteckningar:                   Både hane och tik är SH testade 
  k