Herrekvarns Idun

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Bernerbrukets Ärnst
  Hane regnr: SE58143/2016
  Tik: Herrekvarns Idun
k Tik regnr: SE34575/2016
k Kull född / beräknas valpa: 2020-04-15
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 3-3-0 inklusive hanen själv
k Hanes kullsyskon HD: 3-3-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 8-7-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 8-7-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 108
k HD index 101
  Kullens inavelsgrad 2,9 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Herrekvarns
  Namn: Catarina Sjödin
  Adress: Berghemsvägen 13
  Postnr Ort: 432 64 Bua
  Tel nr: 070-512 78 87
  E-post: catarina@herrekvarnskennel.se
  Hemsida: www.herrekvarnskennel.se
  Anteckningar:                      
  k