Kastenhofs Jazza

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Fruängens Drutten
  Hane regnr:
E26246/2015
  Tik:
Kastenhofs Jazza
k Tik regnr:
SE31615/2014
k Kull född / beräknas valpa:
2019-07-12
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED:
3-3-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
3-3-0 inklusive hanen själv 
kk Tikens kullsyskon ED: 8-8-0 inklusive tiken själv 
k Tikens kullsyskon HD: 8-8-1 inklusive tiken själv 
  ED index: 105 
k HD index 105
  Kullens inavelsgrad 1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun 
  Tel nr: 023-77 05 13, 070-586 83 77
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com 
  Hemsida: http://www.kastenhofs.com
  Anteckningar:                      
  k