Kastenhofs Jazza

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Berner Leiren's Bozz
  Hane regnr:
SE32895/2016
  Tik:
Kastenhofs Jazza
k Tik regnr:
SE31615/2014
k Kull född / beräknas valpa:
2018-05-30
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED:
7-6-0
k Hanes kullsyskon HD:
7-6-1
kk Tikens kullsyskon ED: 8-8-0
k Tikens kullsyskon HD: 8-8-1
  ED index: 101 
k HD index 101
  Kullens inavelsgrad 1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun 
  Tel nr: 023-77 05 13, 070-586 83 77
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com 
  Hemsida: http://www.kastenhofs.com
  Anteckningar:                      
  k