Kastenhofs Kezella

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
SEUCH Bernerligans Abrakadabra
  Hane regnr:
SE56468/2013
  Tik:
Kastenhofs Kezella
k Tik regnr:
SE27425/2015
k Kull född / beräknas valpa:
2018-07-31
k Antal hanvalpar: 4
k Antal tikvalpar: 3
  Hanes kullsyskon ED:
5-5-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
5-5-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 9-9-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 9-9-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 104 
k HD index 103
  Kullens inavelsgrad 1,6%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun 
  Tel nr: 023-77 05 13, 070-586 83 77
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com 
  Hemsida: http://www.kastenhofs.com
  Anteckningar:                      
  k