Kastenhofs Klarissa

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: SEUCH DKUCH SE JV-16 Bernljungens Heffa Klumpen
  Hane regnr: SE45760/2015
  Tik: Kastenhofs Klarissa
k Tik regnr: SE27428/2015
k Kull född / beräknas valpa: 2019-05-24
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 1-1-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 1-1-0  inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 9-9-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 9-9-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 103 
k HD index 100
  Kullens inavelsgrad 1,4%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun 
  Tel nr: 023-77 05 13, 070-586 83 77
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com 
  Hemsida: http://www.kastenhofs.com
  Anteckningar:                      
  k