Kastenhofs Lady-Lexie

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Kastenhofs Mount Maxi
  Hane regnr: SE32073/2016
  Tik: Kastenhofs Lady-Lexie
k Tik regnr: SE29733/2015
k Kull född / beräknas valpa: 2021-04-09
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 7-7-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 7-7-0  inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 2-2-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 2-2-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 106 
k HD index 94
  Kullens inavelsgrad 1%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun 
  Tel nr: 023-77 05 13, 070-586 83 77
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com 
  Hemsida: http://www.kastenhofs.com
  Anteckningar:                      
  k