Kastenhofs Quanzita

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
NORD UCH, SE UCH, NO UCH, DK UCH, SE JV-16, KBHV-18 
Bernljungens Heffa Klumpen
  Hane regnr:
SE45760/2015
  Tik:
Kastenhofs Quanzita
k Tik regnr:
SE12624/2018
k Kull född / beräknas valpa:
2020-02-02
k Antal hanvalpar: 2
k Antal tikvalpar: 1
  Hanes kullsyskon ED:
1-1-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
1-1-0 inklusive hanen själv 
kk Tikens kullsyskon ED: 11-11-0 inklusive tiken själv 
k Tikens kullsyskon HD: 11-11-2 inklusive tiken själv 
  ED index: 101 
k HD index 99
  Kullens inavelsgrad 0,6 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun 
  Tel nr: 023-77 05 13, 070-586 83 77
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com 
  Hemsida: http://www.kastenhofs.com
  Anteckningar:                      
  k