Kastenhofs Quanzita

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: SE UCH Bernerligans Abrakadabra
  Hane regnr: SE56468/2013
  Tik: Kastenhofs Quanzita
k Tik regnr: SE12624/2018
k Kull född / beräknas valpa: 2021-02-11
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 5-5-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 5-5-1 inklusive hanen själv 
kk Tikens kullsyskon ED: 11-11-0 inklusive tiken själv 
k Tikens kullsyskon HD: 11-11-2 inklusive tiken själv 
  ED index: 105 
k HD index 105
  Kullens inavelsgrad 0,8 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun 
  Tel nr: 023-77 05 13,  070-586 83 77
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com 
  Hemsida: http://www.kastenhofs.com
  Anteckningar:                      
  k