Kastenhofs U'Razza

 

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: SEUCH Kastenhofs Hector
  Hane regnr: SE59488/2013
  Tik: Kastenhofs U'Razza
k Tik regnr: SE45545/2019
k Kull född / beräknas valpa: 2022-01-02
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 5-5-1 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 5-5-2 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 7-7-1 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-7-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 102
k HD index 100
  Kullens inavelsgrad 1,6 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kastenhofs
  Namn: Ulrika Finnmarker-Engelcrona
  Adress: Kråknäs 50
  Postnr Ort: 791 92 Falun
  Tel nr: 023-77 05 13, 070-586 83 77
  Hemsida: www.kastenhofs.com
  E-post: ulrika.finnmarker@telia.com
   
  k