Kronblommas Ya-Ya

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Harthin's O'Neill
  Hane regnr: DK00771/2014
  Tik: Kronblommas Ya-Ya
k Tik regnr: SE30178/2015
k Kull född / beräknas valpa: 2018-03-01
k Antal hanvalpar: 1
k Antal tikvalpar: 3
  Hanes kullsyskon ED: 4-4-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 4-4-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 10-10-1 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 10-10-1 inklusive tiken själv
  ED index: 101
k HD index 102 
  Kullens inavelsgrad 0%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kronblommas
  Namn: Björn Magnusson / Svante Frisk
  Adress: Rättaregården, Norrudden
  Postnr Ort: 179 95 Svartsjö
  Tel nr: 070-601 20 00
  E-post: kronblommas@telia.com
  Hemsida: www.kronblommas.se
  Anteckningar:                    
  k