Kronblommas Zerlina

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Maroussia Welcome To The Jungle  
  Hane regnr: SE47129/2017  
  Tik: Kronblommas Zerlina  
k Tik regnr: SE39440/2015  
k Kull född / beräknas valpa: 2020-07-24  
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 3-3-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 3-3-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 7-6-2 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-6-1 inklusive tiken själv
  ED index: 100
k HD index 102 
  Kullens inavelsgrad 2,1%
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Kronblommas
  Namn: Björn Magnusson
  Adress: Rättaregården, Norrudden
  Postnr Ort: 179 95 Svartsjö
  Tel nr: 070-601 20 00 eller 070-649 00 47
  E-post: kronblommas@telia.com
  Hemsida: www.kronblommas.se
  Anteckningar:                    
  k