Macis Udda

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Tjofselinas S Gossink
  Hane regnr:
SE11516/2014
  Tik: Macis Udda  
k Tik regnr: SE59631/2013
k Kull född / beräknas valpa:
2018-02-18
k Antal hanvalpar: 2
k Antal tikvalpar: 3
  Hanes kullsyskon ED:
3-2-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
3-2-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 4-4-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 4-4-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 102
k HD index 106
  Kullens inavelsgrad 2,3 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Berniinas
  Namn: Niina Nordlund
  Adress: Malghult 12
  Postnr Ort: 570 91 Kristdala
  Tel nr: 0733-82 89 89
  e-post: niina.nordlund@telia.com
  Anteckningar:                    
  k