Michikos Fumiko

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: No uch Cafridas Rhythmic Rolls Royce  
  Hane regnr: NO39360/11  
  Tik: Michikos Fumiko  
k Tik regnr: SE15406/2015  
k Kull född / beräknas valpa: 2017-12-16  
k Antal hanvalpar: 1
k Antal tikvalpar: 4
  Hanes kullsyskon ED: 8-7-2  inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 8-7-1 inklusive hanen själv 
kk Tikens kullsyskon ED: 7-7-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-7-1 inklusive tiken själv  
  ED index: Tikens index: 106  
k HD index Tikens index: 107  
  Kullens inavelskoefficient 0%
     
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. 
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Michikos
  Namn: Madeleine Lundh
  Adress: Lundagatan 36 E
  Postnr Ort: 117 27 Stockholm
  Tel nr: 070-777 77 89 
  E-post: madlun@hotmail.com
  Hemsida: www.michikoskennel.se
  Övrig information:                
  k