Nolegårdens Heylie

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
S UCH FI UCH Kastenhofs Julius
  Hane regnr:
SE31618/2014
  Tik:
Nolegårdens Heylie
k Tik regnr:
SE35147/2016
k Kull född / beräknas valpa:
2021-03-26
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED:
8-8-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
8-8-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 9-8-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 9-8-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 102
k HD index 106
  Kullens inavelsgrad 2,3 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel:
Nolegårdens
  Namn:
Camilla Johansson
  Adress:
Skårebol Där Nole
  Postnr Ort:
665 91 Kil
  Tel nr:
070-658 05 57
  Hemsida: www.nolegardens.se
  E-post:
camilla@nolegardens.se
  Anteckningar:                    
  k