Odenhills Jolie

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Eklövens You On My Min
  Hane regnr:
SE33047/2014
  Tik: Odenhills Jolie
k Tik regnr: SE24178/2012
k Kull född / beräknas valpa: 2016-11-15
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 5-5-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 5-5-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 11-8-4 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 11-8-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 102
k HD index 104
  Kullens inavelsgrad 0 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Odenhills
  Namn: Gunilla Odenfelt
  Adress: Vittja 61
  Postnr Ort: 747 93 Alunda
  Tel nr: 070-679 14 43  
  e-post:
Gunilla@Odenhills.se
  Anteckningar:                    
  k