Stora Brogårdens Listiga Lisa

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
SUCH Nobelhill's Alfa Scorpii
  Hane regnr:
SE53384/2012
  Tik: Stora Brogårdens Listiga Lisa
k Tik regnr: SE46913/2013
k Kull född / beräknas valpa:
2018-09-08
k Antal hanvalpar: 3
k Antal tikvalpar: 3
  Hanes kullsyskon ED: 6-5-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 6-5-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 9-9-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 9-9-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 108
k HD index 102
  Kullens inavelsgrad 1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Stora Brogårdens
  Namn: Birgitta Borrhed-Johansson
  Adress: Stora Brogården
  Postnr Ort: 388 98 Trekanten
  Tel nr: 0480-508 92,  076-100 80 86
  e-post: brogardens@telia.com
  Anteckningar:                    
  k