Stora Brogårdens Näbbiga Nanna

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: SE UCH Bernljungens Gb's Nogger
  Hane regnr: SE45592/2015
  Tik: SUCH Stora Brogårdens Näbbiga Nanna
k Tik regnr: SE11687/2017
k Kull född / beräknas valpa: 2020-12-27
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 6-5-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 6-5-1 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 7-7-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 7-7-3 inklusive tiken själv  
  ED index: 103
k HD index 101
  Kullens inavelsgrad 2,1 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Stora Brogårdens
  Namn: Birgitta Borrhed-Johansson
  Adress: Stora Brogården 101
  Postnr Ort: 388 98 Trekanten
  Tel nr: 076-100 80 86  
  e-post: brogardens@telia.com
  Anteckningar:                    
  k