Werner Wix Wilma

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane: Bernerhuset's Liwano Lendo
  Hane regnr: NO55188/17
  Tik: Werner Wix Wilma
k Tik regnr: SE26848/2015
k Kull född / beräknas valpa: 2020-10-02
k Antal hanvalpar: x
k Antal tikvalpar: x
  Hanes kullsyskon ED: 2-2-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD: 2-2-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED: 4-3-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD: 4-3-0 inklusive tiken själv  
  ED index: 99
k HD index 113
  Kullens inavelsgrad 0,4 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Lion Queen
  Namn: Helena Önnervall
  Adress: Vallvägen 3
  Postnr Ort: 954 32 Gammelstad (Luleå)
  Tel nr: 070-369 67 98
  Hemsida: www.lionqueen.se
  E-post: helena.onnervall@gmail.com
  Anteckningar:                    
  k