Zandrinas Kaila

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Tricolor Triumph's Hicks Hack
  Hane regnr:
SE46189/2012
  Tik: Zandrina's Kaila
k Tik regnr:
SE17734/2015
k Kull född / beräknas valpa:
2018-04-21
k Antal hanvalpar: 5
k Antal tikvalpar: 3
  Hanes kullsyskon ED:
7-7-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
7-7-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED:
8-8-2  inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD:
8-8-1  inklusive tiken själv  
  ED index: 104
k HD index 106
  Kullens inavelskoefficient 0%
     
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. 
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel: Zandrina's
  Namn: Monika Karlsson Thorsell
  Adress: Prästegården Sjogerstad
  Postnr Ort: 541 93 Skövde
  Tel nr: 0500-43 49 61,   070-396 09 46
  e-post: info@zandrinas.nu
  Anteckningar:                
  k