Zandrina's Nilla

 
  Detaljer för valpkull:
  Hane:
Tricolor Triumph's Hicks Hack
  Hane regnr:
SE46189/2012
  Tik:
Zandrina's Nilla
k Tik regnr:
SE23267/2017
k Kull född / beräknas valpa:
2019-04-15
k Antal hanvalpar: 6
k Antal tikvalpar: 2
  Hanes kullsyskon ED:
7-7-0 inklusive hanen själv 
k Hanes kullsyskon HD:
7-6-0 inklusive hanen själv
kk Tikens kullsyskon ED:
7-7-0 inklusive tiken själv
k Tikens kullsyskon HD:
7-7-1 inklusive tiken själv  
  ED index: 107
k HD index 106
  Kullens inavelsgrad 1,6 %
   
  Förklaring till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen (inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje siffran antal belastade. 
Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat.
Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi
  k k
  Uppfödare: k
  Kennel:
Zandrina's
  Namn:
Monika Karlsson Thorsell
  Adress:
Prästegården Sjogerstad
  Postnr Ort:
541 93 Skövde
  Tel nr:
070-396 09 46, 0500-43 49 61
  Hemsida:  
  E-post:
info@zandrinas.nu
  Anteckningar:                    
  k