Arbetsprov 2021

   

 

Arbetsprov 2022

Norrköping  AP den 10 april. Sista anmälan är den 21 mars. Träning anordnas den 9 april.

Blekinge  AP den 8 maj. Sista anmälan är den 18 april. Träning och Allmändrag anordnas den 7 maj.

Degerfors AP den 29 maj. Sista anmälan är den 9 maj.

Älvkarleby  AP den 4 och 6 juni. Sista anmälan är den 16 maj. Träning anordnas den 3 och 5 juni.

Moheda  AP den 17 juli. Sista anmälan är den 27 juni. Träning och Allmändrag anordnas den 15 och 16 juli.

Byske AP den 4 augusti. Sista anmälan är den 11 juli.

 

Skåne/Blekinge  AP den 15 och 16 oktober. Sista anmälan är den 26 september.

Arbetsprov anmäles online till Anita Mårtensson.

Använd nya hemsidan för att anmäla arbetsprov.