Vad är ED? Varför ska jag röntga min hund? Hur bedöms röntgenbilderna?

 

-det är frågor som ni får svar på i 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare.

 

Det är fjärde programmet i serien SKK Play för uppfödare som Svenska Kennelklubben producerar och premiärvisning sker torsdagen den 19 september kl. 19.30.

 

Programmet kommer att handla om ett ämne som har hamnat lite i skymundan, nämligen armbågsledsdysplasi eller som det också kallas ED (elbow dysplasia).

 

SKKs avdelning för avel och hälsa upplever att förståelsen för ED, och de kliniska problem det ofta ger upphov till, är mindre utbredd än för HD bland såväl uppfödare som avelsråd och vanliga hundägare. ED ger i många raser kliniska symptom hos den enskilde individen i större utsträckning än vad HD gör. Detta är något som SKK vill öka kunskapen om. I programmet kommer ni att få träffa SKKs avläsare,m forskare, genetiker och veterinärer som uttalar sig i ämnet.

 

Programmet vänder sig i första hand till uppfödare men kan säkert vara intressant även för andra målgrupper. Längden kommer att vara runt 30 mimuter.

 

För att komma till programmet. Klicka här.