Avelsrådsmöte 2008-04-26

 

   

Avelsrådsprotokoll från möte den 26 april 2008

 

Närvarande:   Jane Ankarbäck
                   Berndt Klingeborn
                   Gunilla Odenfelt
                   Lotta Åhs

Förhinder:     Björn Magnusson

                  

Dagordning:

1.                                      Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

Förändringar i regler och rekommendationer skall inte bara        läggas ut på SShKs hemsida utan också skrivas om i Sennenbladet. Det finns medlemmar som inte har tillgång till dator.

 

  1.              Rapport från SKKs arbetsgrupper 1 och 2 om införandet av HD-              

/ED-index

Information publiceras i Sennenbladet samt länkas till SKKs hemsida där informationen också finns. Undertecknad skriver ett förord.

 

2.                                      Kurs i avelplanering steg 1 i höst

Avelsregionsansvariga tillfrågas om intresse att delta.

 

3.                                      Demodexfrågan

Rapportering om vad som förekommit.

 

4.                                      En önskan har inkommit om att avelregionsmötena schemaläggs       och datum läggs ut i Sennenbladet så att medlemmar kan delta

Efter diskussion anser avelsrådet att avelsregionsmöten fungerar bra och kallelser skickas ut från regionsansvariga till uppfödarna i regionen. Intresserade uppfödare kan ta kontakt med respektive  regionsansvarig. Namnen finns på hemsidan och i Sennenbladet  Det skall poängteras att avelsregionsmöten är primärt för uppfödare och täckhundsägare, men utesluter inte närvaro av medlemmar med intresse för avelsfrågor. För den vanlige medlemmen finns många andra av SShK anordnade aktiviteter, t.ex. av aktivitetsombuden, SShKs utställningar, lydnad och arbetsprov. 

 

5.                                      Frågor om öppet register och sjukdomsregistreringar på listan       "Hur gamla blir våra hundar"

Frågorna diskuterade. De tekniska lösningarna för öppna registret på SShKs hemsida håller på att utvecklas. Undertecknad funderar på  problemet med diagnoskoder.

 

6.                                      Annonserades att ett internationellt avelssymposium för Berner Sennenhund hålls i oktober i Danmark. SShK är inbjudet att delta.

 

     8.       Avläsning av bogledsröntgen på Grosser Schweizer Sennenhund

SKKs avläsare läser inte längre bogledsröntgen. Undertecknad      talar med Håkan Kasström.

            

9.                    Motionen om rullande avelsstopp till årsmötet

Efter diskussion föreslås att avvakta HD-/ED-index som i princip               innebär ett rullande avelsstopp på avelsstoppade täckhundar.

            

10.                RAS för Berner Sennenhund

Genomgång av synpunkter som inkommit från alla regioner och en privatperson. En revidering utfördes av RAS i linje med förslag på ändringar. Efter ytterligare en genomgång av avelsrådet lämnas därefter RAS till styrelsen för godkännande.

            

11.                Övriga frågor

      Inga övriga frågor

 

 

Vid pennan

Berndt Klingeborn