Avelsrådsmöte 2008-07-26

 

   

SShKs Avelsrådsmöte den 26 juli 2008

 

Närvarande: Jane Ankarbäck
                 
Berndt Klingeborn
                  Björn Magnusson
                 
Gunilla Odenfelt
Förhinder:     Lotta Åhs

 

Plats: Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Tid: 10.00

 

Dagordning:

 

1.       Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

          Inga synpunkter på protokollet.

 

2.   Eventuell förberedelse för möte med inbjudna uppfödare

Uppfödarna med kennelnamnen Lordchamp, Ekoxen, Aspsjön och Rozcoez inbjöds till avelsrådsmötet för en diskussion om avelsfrågor. Rozcoez kennel meddelade förhinder, övriga uppfödare har ej hörsammat inbjudan.

 

3.   Rapport från SKKs arbetsgrupp om utvärdering av SKKs hälsoprogram

Berndt Klingeborn har som medlem i arbetsgruppen utvärderat hälsoprogrammet mot armbågsledsdysplasi. Rapporten läggs ut på SShKs hemsida, publiceras i förkortad version i Sennenbladet samt föredras för styrelsen.

 

4.       Kurs i avelsplanering steg 1 i höst 

Avelsregionsansvariga tillfrågas om intresse att gå

kursen

 

5.       Nytt i Demodexfrågan

          Inga nyheter

 

  1. Frågor om öppet register, sjukdomsregistreringar på listan "Hur gamla blir våra hundar", och samarbete med Berner Garde.         

  Kostnader för att ha öppet register på webbhotell 

  undersöks.

Diagnoskoder och kategorier Mercks används av Berner Garde. Undersöker också andra diagnosregister som kan vara lämpliga för databasen. Uppmaning till uppfödare om att lämna in uppgifter till ett öppet  register och Berner Garde. Ett förslag på skrivelse utformas.

 

  1. Internationellt symposium för Berner Sennenhund i  

  Danmark

Dansk Berner Sennenhundklubb kontaktas och begär information om ett specificerat program.

(Efter avelsrådsmötet har kommit till vår kännedom att symposiet i Danmark är inställt)

         

 8.      RAS för Berner Sennenhund

     RAS är inskickad till SKKs Avelskommitté. Bedömning

     pågår.

 

9.       Dispensansökningar för användning av utländska 

     täckhundar

          Ingen ytterligare information.

 

10.     Åtaganden från årsmötet 2008

     Styrelse och avelsråd har årsmötets uppdrag att undersöka möjligheten att anordna gemensamma uppfödarmöten. Ett  förslag är att avelsregionsansvariga tar ansvar för att ordna sådana möten vartannat år med stöd av avelsrådet. En förfrågan och förslag till hur det praktiskt skall ordnas skickas ut till regionerna, t.ex en region tar ansvar vartannat år på rullande schema eller några tillsammans. En skrivelse utformas av avelsrådet. 

 

           

  1. Remiss angående SKKs valphänvisning på internet

Nej till valphänvisning via SKKs hemsida. Ett svar utformas som styrelsen tar ställning till före den 15 augusti.

 

12. Övriga frågor

 Kontrollera att avelsrådsprotokoll senaste året har 

publicerats på SShKs hemsida.